Politické režimy vo svete

Vzťahy medzi vládou a obyvateľstvom sa v rozličných krajinách a epochách formovali odlišným spôsobom. Spôsob, organizovanie týchto vzťahov sa nazýva politický režim. V niektorých oblastiach sveta stále vládnu jednotlivci alebo úzke zoskupenie ľudí, ktorí svoje názory často presadzujú silou. Na druhej starne máme väčšinu vyspelých štátov, kde prevláda legitímna moc, teda závisí od všeobecnej vôle spoločnosti a […]

Hlad – trápenie, ktoré nemá konca

,,Hlad vo svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých„.  Tento citát dokonale opisuje príčinu jedného s najväčších globálnych a dlhotrvajúcich problémov populácie – hladu.  Sú medzi nami ľudia, ktorí pociťujú nepríjemné ,,škvŕkanie“ v bruchu už po necelých 2 hodinách po zjedení raňajok. Teraz si skúsme predstaviť, že by sme týždeň […]

Železná lady Margaret Thatcher

Pomenovanie ,,Železná lady“ sa už niekedy dostalo do uší zrejme každému. Zvyčajne sa tejto pocty dočkajú cieľavedomé a nekompromisné ženy, ktoré sa vytrvalo predierajú tŕnistou cestou, smerom k vopred stanovenému cieľu. Prekonávajú množstvo prekážok, bolestí, niekedy aj strachu, a ak náhodou spadnú, nezostávajú ležať, ale zdvihnú sa a pokračujú ďalej. Či už ide o športovkyne, […]

My sme…

Japonci Títo šikmookí ľudkovia si zaslúžia obrovský obdiv. Za pár desaťročí dokázali urobiť neuveriteľný pokrok. Z totálne zdevastovanej a vyčerpanej krajiny, akou Japonsko zostalo po 2. svetovej vojne, vytvorili modernú technologickú veľmoc a ich blízky vzťah ku všetkému živému – k  prírode či iným ľuďom, je pre nás priam nepochopiteľný. Nemožno nespomenúť zdravý životný štýl […]

Strašiak menom migračná kríza

Migračná kríza je od roku 2015 spolu s Brexitom témou č.1 každého európskeho summitu. Milióny Afričanov ( či už ekonomických imigrantov alebo skutočných utečencov ) putujú krížom cez more za lepšou budúcnosťou pre seba i svoje deti. Ich cieľom sú predovšetkým krajiny západnej a severnej Európy, ako sú Nemecko, Švédsko či krajiny Beneluxu. Prirodzene, my […]