Kto nám vlastne vládne?

Dejiny ľudstva sú plné príkladov, keď silní vládli nad slabými a uplatňovali zákony podľa svojej vôle a vo svoj prospech. Snažili sa udržať poriadok v spoločnosti , no nevládli spravodlivo. V staroveku zbavili otrokov všetkých práv. V stredoveku, ktorému nie nadarmo prischol prívlastok temný, zas panovníci alebo skôr vojvodcovia, upevňovali svoju moc násilím a rozhodovali […]

Ani Senici to nie je jedno

Nestáva sa to veľmi často a možno to bolo po prvýkrát od revolúcie v osemdesiatom deviatom roku. Raz to však muselo prísť a som veľmi rada, že som to mohla prežiť na vlastnej koži. Všetko sa odohralo relatívne pokojne, bez ujmy na zdraví. Svetlice a delobuchy zostali doma, nebolo ich vôbec treba. Ich rachot by […]

Konečne sme povedali NIE

Už v úplne prvom príspevku, ktorý sa na tomto blogu objavil, poukazujem na to, že slovenský národ zvykne mlčať a ticho trpieť ako hlúpa ovca. Ľudia svoje názory na dianie v štáte rozoberajú najmä doma v obývačke, kde ich nik iný nepočuje a nemusia sa preto báť, že by im niečo hrozilo. Je to akýsi […]

Politické režimy vo svete

Vzťahy medzi vládou a obyvateľstvom sa v rozličných krajinách a epochách formovali odlišným spôsobom. Spôsob, organizovanie týchto vzťahov sa nazýva politický režim. V niektorých oblastiach sveta stále vládnu jednotlivci alebo úzke zoskupenie ľudí, ktorí svoje názory často presadzujú silou. Na druhej starne máme väčšinu vyspelých štátov, kde prevláda legitímna moc, teda závisí od všeobecnej vôle spoločnosti a […]

Železná lady Margaret Thatcher

Pomenovanie ,,Železná lady“ sa už niekedy dostalo do uší zrejme každému. Zvyčajne sa tejto pocty dočkajú cieľavedomé a nekompromisné ženy, ktoré sa vytrvalo predierajú tŕnistou cestou, smerom k vopred stanovenému cieľu. Prekonávajú množstvo prekážok, bolestí, niekedy aj strachu, a ak náhodou spadnú, nezostávajú ležať, ale zdvihnú sa a pokračujú ďalej. Či už ide o športovkyne, […]

Strašiak menom migračná kríza

Migračná kríza je od roku 2015 spolu s Brexitom témou č.1 každého európskeho summitu. Milióny Afričanov ( či už ekonomických imigrantov alebo skutočných utečencov ) putujú krížom cez more za lepšou budúcnosťou pre seba i svoje deti. Ich cieľom sú predovšetkým krajiny západnej a severnej Európy, ako sú Nemecko, Švédsko či krajiny Beneluxu. Prirodzene, my […]

Späť do školských lavíc

Už cisárovná Mária Terézia vedela, že vzdelaný ľud je zárukou mocnej a prosperujúcej krajiny. Či už za myšlienkou zavedenia povinnej školskej dochádzky stála ona sama alebo niektorý z jej dôverných poradcov, pre vtedajších ľudí to znamenalo naozaj veľa. Zrazu už právo na vzdelanie nepatrilo len potomkom bohatých šľachticov, ale dostalo sa aj k obyčajným, chudobným […]

Americký sen Donalda Trumpa

Politická situácia na Slovensku je často označovaná slovkom tragédia, v prípade Spojených štátov by sa skôr hodil výraz komédia. Dalo by sa povedať, že v tejto ,,krajine snov a neobmedzených možností“ vládne timokracia, t.j. moc a vplyv občanov závisí od veľkosti ich majetku. Jednoducho povedané – Máš peniaze, patrí ti svet. Nemáš peniaze, si totálny […]

Komunizmus – červené jabĺčko s prehnitým vnútrom

Ako už zo samého nadpisu možno vyčítať, komunizmus bol politickým režimom dvoch tvárí. Podobne ako grécky filozof Platón, aj tvorcovia tejto ideológie kládli na prvé miesto ideu dobra – sociálne spravodlivej spoločnosti. Myšlienka, že prídeme do obchodu, zoberieme len to, čo skutočne potrebujeme a bez zaplatenia odídeme, je však v reálnom živote nemožná. Človek je […]

Slováci a ich postoj k politike

Po nekonečných bojoch za národné práva a slobodu sme sa konečne dočkali vytúženej „demokracie.“  Nanešťastie, na tú ozajstnú si budeme musieť ešte nejaký čas počkať. Počnúc Mečiarom, končiac súčasným fungovaním našej republiky, ľudia, žiaľbohu, stále nevedia, ako taká skutočná demokracia vyzerá. Navyše, niekedy mám  pocit, že to ani vedieť nechcú. Prečo je vyše 60% volebná účasť […]